Wybierz obszar
Grecja

 

Klimat i temperatura w Grecja

Klimat i temperatura w popularnych miejscach turystycznych w Grecja

Sortuj według

Miesiąc

Punkt docelowy
Temp.
średnia
Temp.
wysoka
Średnia
temp. wody
Nasłonecznienie
%
Dnie deszczowe w miesiącu
Ilość deszczu w miesiącu
+24°
+29°
+26
90%
2,3
10,2
+22°
+26°
+24
78%
1,4
19,9
+22°
+25°
+24
84%
1,1
13,5
+21°
+27°
+24
72%
5,8
63,5
+23°
+28°
+24
77%
1,8
13,9
+22°
+27°
+24
69%
6,3
74,4
+21°
+26°
+25
76%
4,5
44,2
+23°
+28°
+25
78%
3,4
35,0
+22°
+25°
+23
85%
1,8
13,6
+22°
+25°
+23
84%
1,1
13,5
+20°
+25°
+24
77%
3,2
46,1
+20°
+26°
+24
76%
3,4
31,7
+22°
+27°
+25
77%
2,0
17,6
+22°
+25°
+23
84%
1,3
12,0
+22°
+28°
+23
89%
3,6
17,5
+22°
+26°
+25
77%
1,2
22,1
+23°
+28°
+24
78%
1,6
11,8
+22°
+28°
+23
89%
3,6
17,6
+22°
+27°
+23
88%
3,8
16,6
+22°
+25°
+23
85%
1,0
11,2
+22°
+26°
+24
78%
1,5
19,8
+22°
+25°
+23
84%
1,1
13,5
+22°
+24°
+23
86%
1,2
12,0
+22°
+28°
+25
77%
2,4
15,4
+22°
+27°
+25
76%
4,5
46,2
+22°
+28°
+24
75%
4,9
49,2
+24°
+28°
+24
90%
4,6
16,9
+22°
+28°
+23
89%
3,5
17,6
+21°
+25°
+22
87%
4,4
17,0
+22°
+28°
78%
2,3
22,6
+24°
+28°
+24
90%
4,1
16,4
+24°
+29°
+26
90%
2,3
10,2
+21°
+26°
+25
76%
4,5
44,2
+22°
+25°
+23
85%
1,2
12,3
+21°
+25°
+24
79%
2,5
27,0
+22°
+25°
+23
84%
1,3
12,0
+21°
+27°
79%
2,3
23,7
+21°
+25°
+25
80%
1,5
18,5
+22°
+25°
+24
79%
1,3
19,2
+18°
+24°
71%
6,5
54,3
+21°
+24°
+23
84%
2,0
15,7
+21°
+26°
79%
2,4
25,0
+24°
+28°
+26
90%
2,2
10,1
+21°
+27°
+23
88%
3,6
17,7
+14°
+20°
+24
66%
7,4
49,3
+20°
+26°
+24
67%
4,0
29,2
+21°
+27°
+24
68%
6,4
74,4
+24°
+28°
+26
90%
2,3
10,3
+24°
+28°
+26
90%
2,2
10,0
+24°
+28°
+26
90%
2,3
10,3
+22°
+27°
+24
76%
4,6
46,9
+21°
+26°
+25
76%
4,5
44,9
+24°
+28°
+26
90%
2,2
10,3
+21°
+27°
+24
67%
6,5
74,9
+21°
+27°
+24
68%
6,5
74,4
+22°
+25°
+24
84%
1,1
13,5
+23°
+29°
+23
89%
4,5
17,3
+21°
+26°
+25
76%
4,4
43,8